Skip to main content
 

Ziekenhuisnetwerk KOM (Kust, Ommeland en Meetjesland)

Het KOM (Kust, Ommeland en Meetjesland) netwerk is een actief netwerk van ziekenhuizen dat een regionaal en supraregionaal zorgaanbod brengt. Het omvat de algemene ziekenhuizen AZ Alma Eeklo, AZ Damiaan Oostende, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ West Veurne, AZ Zeno Knokke-Blankenberge en de categorale ziekenhuizen BZIO Oostende en KEI Oostduinkerke.

De verbonden ziekenhuizen maken afspraken inzake tijdkritische pathologie en zware apparatuur en beschouwen elkaar als preferentiële partner voor de versterking van diensten en onderlinge samenwerkingen en verwijzingen. Daarbij beogen zij optimalisaties binnen het netwerk door een betere afstemming van de diensten. De leden streven er ook naar de middelen nog efficiënter in te zetten door nauwer samen te werken op het vlak van meer complexe of hoogtechnologische zorg in tertiaire diensten, de creatie van “centres of excellence” of “focused factories”, de efficiëntere organisatie van ondersteunende diensten of onderdelen ervan en de afstemming met derden zoals eerstelijnszorg, thuiszorg, woonzorgcentra, huisartsen, psychiatrische ziekenhuizen, universitaire centra.

Het ziekenhuisnetwerk wil de samenwerking tussen de leden ondersteunen, coördineren, verder afstemmen en intensifiëren, met als gedeelde visie de best mogelijke zorg binnen de regio te blijven aanbieden: op een kwalitatief hoogstaand niveau zo dicht mogelijk bij de patiënt. “Nabijheid van zorg” blijft een essentieel principe.

KOM biedt een zee van mogelijkheden

Als acronym staat KOM voor Kust, Ommeland en Meetjesland, een geografische aanduiding van zorgcentra in de regio. Hun samenwerking zorgt ervoor dat voor alle betrokkenen, van patiënt tot medewerker, de som groter is dan de delen. Het acroniem onderstreept als uitroep het uitnodigende karakter van het ziekenhuisnetwerk, en sluit aan bij het princiep van “nabijheid van zorg”.

Op de landkaart is meteen duidelijk dat KOM de hele Vlaamse kust bestrijkt. Het is ook de dubbele bodem die we in onze signatuur meegeven: KOM biedt “een zee van mogelijkheden”.

KOM gerust eens langs!